Møte om negativ sosial kontroll

Fredag 26. januar inviterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til eit møte om negativ sosial kontroll. På møtet vil organisasjonar og enkeltpersonar komme med viktige innspel til regjeringa sitt arbeid.

Kunnskaps- og integreringsministeren ønsker at organisasjonane deler erfaringane sine med negativ sosial kontroll, og gir råd om korleis dei meiner ein bør jobbe vidare på dette området, blant anna for å nå ut til foreldre. I etterkant av møtet blir det høve for pressa til å stille spørsmål.

Program:

14.00 – 15.00: Møte om negativ sosial kontroll med organisasjonane

Stad: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18

15.00 - 15:30: Medietid

Stad: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18. Oppmøte for pressa kl. 14.45.

 

Kontakt:

Det blir høve til å intervjue statsråden etter møtet.Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Ajfer Husejin. E-post: ajf@kd.dep.no tlf. 95936485

Til toppen