Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

– Nå som ESA har godkjent forskriftene og budsjettøkningen, gir jeg Kulturrådet klarsignal til å betale ut kompensasjon, og å legge ut søknadsskjemaene for resten av året. Samtidig håper jeg kultursektoren gjør alt de kan for å unngå avlysninger i årets siste måneder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

For å unngå å måtte avkorte kompensasjonen til søkerne for perioden 1. mai–31. august, la regjeringen inn ekstra midler i kompensasjonsordningen. Det innebar samtidig at ordningen måtte til ESA for ny godkjenning. Rammen for perioden var opprinnelig på 950 millioner kroner, men ble økt med 392 millioner kroner for å dekke inn merbehovet. Dette kommer i tillegg til de 300 millioner kronene for perioden mars-april.

– Men nå må avlysninger være en siste utvei, jeg vil nemlig mye heller at kultursektoren gjennomfører arrangementer enn å avlyse. Samtidig er det slik at noen arrangører er nødt til å avlyse på grunn av gjeldende smittevern. Da er jeg glad for at vi har en kompensasjonsordning som en nødløsning som kommer kulturlivet til gode i tilfeller hvor det ikke er mulig å gjennomføre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Sektoren har over tid kunnet tilpasse seg nye rammevilkår og utvikle nye konsepter, slik at både Stortinget og regjeringen mener det er hensiktsmessig å gradvis fase ut kompensasjonsordningen.

– Jeg har lagt en halv milliard kroner i stimuleringsordningen ut året, og bare 200 millioner kroner i kompensasjonsordningen. Jeg vil ha julekonserter, danseforestillinger og alle mulige slags kulturtilbud til et bredt publikum over hele landet, og håper og tror at vi vil få mange arrangementer framover, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.