Pressekonferanse: Nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til pressekonferanse i anledning utnevnelse av nytt likestillings- og diskrimineringsombud. På pressekonferansen presenterer statsråden det nye ombudet.

Sted: Akersgata 59 (R5)

Tid: Fredag 23. oktober kl 12:00. Oppmøte i resepsjonen senest kl 11:45.

Pressekonferansen er kun åpen for journalister. Ta med pressekort/ legitimasjon.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg på telefon 980 46 671. E-post: iwl@bld.dep.no.

Om likestillings- og diskrimineringsombudet:

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og hindre diskriminering bl.a. på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år. Tiltredelsesdato for det nye ombudet er 18.01.2016.

LDO håndhever og fører tilsyn med diskrimineringsforbud i lovverket, gir veiledning og skal være en pådriver for likestilling og mangfold. Ombudet har også ansvar for å overvåke at norsk rett samsvarer med internasjonale konvensjoner. LDO har i overkant 60 medarbeidere som holder til i Oslo.

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).