Olje- og energiministeren møtte ESA-presidenten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien møtte presidenten for EFTA Surveillance Authority (ESA), Sven Erik Svedman, i forbindelse med energikonferansen som ble arrangert av Europakommisjonen og Olje- og energidepartementet fredag 5. februar.

Under møtet diskuterte olje- og energiministeren og ESA-presidenten blant annet den pågående saken om nye avskrivningsregler for vindkraftverk.

Det var et nyttig møte, og jeg benyttet anledningen til å fremheve viktigheten av denne saken for norske myndigheter. Jeg vektla at de nye avskrivningsreglene er en generell ordning, og forutsettes å omfatte alle vindkraftaktører i tråd med lovforslaget dersom den blir godkjent av ESA, sier olje- og energiminister Tord Lien.   

Olje- og energiministeren fremhevet at dialogen mellom ESA og norske myndigheter er god. Det er fortsatt hyppig kontakt mellom norske myndigheter og ESA, og arbeidet har høy prioritet hos begge parter.