Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfordrer produsenter av stålprodukter om å melde seg til EU-kommisjonen

EU vurderer om de skal innføre beskyttelsestiltak mot import av en rekke stålprodukter.

Dette kommer som en følge av de tiltakene USA har iverksatt mot blant annet import av stål. Et av formålene er å unngå at eksportører som stenges ute fra det amerikanske markedet snur seg til EU. I påsken igangsatte EU-kommisjonen en undersøkelse for å ta stilling til saken.

- Dette angår en rekke norske virksomheter direkte, og det kan potensielt påvirke rammevilkårene for å drive næringsvirksomhet i Norge mer generelt. Nå er det viktig å få frem representativ informasjon om eksportvolumer og prisutvikling på EU-markedet. Vi oppfordrer større produsenter av stålprodukter som eksporteres til EU om å besvare undersøkelsen fra EU-kommisjonen. Fristen er allerede på mandag 9. april, sier statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og fiskeridepartementet.

WTOs regler tillater at et land innfører beskyttelsestiltak, men under bestemte vilkår. Det er et krav at det er en sterk økning i importen som forårsaker alvorlig skade på egen industri.

Undersøkelsene som EU nå har satt i gang skal ta stilling til om disse vilkårene er tilfredsstilt. EU må også ta hensyn til EØS-avtalens bestemmelser før de kan trekke noen endelige konklusjoner om eventuelle tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet hadde et møte med representanter fra Norsk Industri og NHO på torsdag for drøfte situasjonen for norske stålprodusenter.

- Dette er en høyt prioritert sak for norske myndigheter. Nærings- og fiskeridepartementet samarbeider tett med Utenriksdepartementet i oppfølgingen av denne saken, og har nær kontakt med Norsk Industri og NHO. Vi vil arbeide løpende opp mot EU-kommisjonen fremover, sier statssekretær Roy Angelvik.

Praktisk informasjon

Fristen for å henvende seg er mandag 9. april 2018.

Kontaktinformasjon til EU-kommisjonen er for denne saken er: TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

EU-kommisjonen vil sende ut spørreskjemaer til de bedriftene som har meldt seg.

Det vil være en 21 dagers frist fra det er mottatt til å svare på spørreskjemaet. Det er også anledning til å sende innspill til Kommisjonen i "fritt format" innen 15. april 2018.

Næringslivsorganisasjoner som NHO og bransjeforeningene som dette angår kan be om spørreskjema på vegne av sine medlemmer, som igjen svarer og returnerer disse til DG Trade individuelt. Øvrige norske produsenter av stålprodukter som dette angår må henvende seg til EU-kommisjonen på egenhånd.

Det er forventet at skjemaene vil inneholde spørsmål om blant annet produksjonsvolumer, produksjons­kapasitet, eksportmønster, og priser. Opplysningene vil bli behandlet med full konfidensialitet.

Bedrifter som melder seg til EU-kommisjonen oppfordres også til å informere Norsk Industri og Nærings- og fiskeridepartementet om at det er opprettet kontakt med EU-kommisjonen.

Bedrifter som har spørsmål om saken kan kontakte følgende personer i Nærings- og fiskeridepartementet:

Avdelingsdirektør Dag Erling Stai, des@nfd.dep.no eller 22 24 64 14
Underdirektør Ragnhild Gunnes, rgu@nfd.dep.no eller 22 24 66 96
Avdelingsdirektør Sigrid Grønnevet, sdg@nfd.dep.no eller 22 24 64 88
Fagdirektør Ragnvald Lier, rli@nfd.dep.no eller 22 24 67 11

Se mer informasjon og varsel om igangsettelse av undersøkelse og kontaktinformasjon er publisert på EU-kommisjonens nettside.

Til toppen