Presseinvitasjon

Politisk toppmøte om integrering av flyktninger 26.august

De største bykommunene møter regjeringen og KS til dialog om integrering av flyktninger.

Møtet er en oppfølging av toppmøtet i november i fjor, som tok for seg flyktningsituasjonen. Situasjonen i dag er som kjent en ganske annen enn den var i slutten av november. Antallet asylsøkere som kommer til Norge har gått kraftig ned. Likevel er behovet for bosetting av flyktninger rekordhøyt både i 2016 og 2017, som følge av antallet asylsøkere som har fått eller vil få innvilget opphold.

Tid: Fredag 26. august kl. 12.30 – 16.00

Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Program:

  1. Velkommen, ved KS-leder Gunn Marit Helgesen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
  2. Utfordringsbildet og hvordan vi svarer på utfordringene, ved innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
  3. Språk, kvalifisering, utdanning og arbeid – nøkkel til vellykket langsiktig integrering, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
  4. Enslige mindreårige – særlige utfordringer? Ved barne- og likestillingsminister Solveig Horne
  5. Rundebordsdialog mellom kommunenes representanter og statsrådene
  6. Oppsummering ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og KS-leder Gunn Marit Helgesen

Det er muligheter for intervjuer med møtedeltakerne etter oppsummeringen.

Kommunene som deltar i rundebordsdialogen: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Arendal, Ålesund, Skien, Bærum, Fredrikstad og Drammen.

Påmelding for presse: Kommunikasjonsrådgiver Sarah Pierstorff, tlf.99 01 10 88, e-post sarah.pierstorff@kmd.dep.no 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen