Presseinvitasjon: Handelspolitisk toppmøte med Kina

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter Fu Ziying, Kinas øverste internasjonale handelsrepresentant og viseminister i kinesisk næringsdepartement.

- Kina er en viktig handelspartner for Norge og vårt aller viktigste marked i Asia. Det er stort potensial for mer handel, investeringer og næringslivssamarbeid mellom Norge og Kina. Det er derfor vi prioriterer arbeidet med en frihandelsavtale med Kina, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tema for møtet med næringsministeren blir de pågående frihandelsavtaleforhandlingene, markedsadgang for norsk sjømat og global handel.

I tillegg til det politiske møtet med næringsministeren, skal Fu møte statssekretær Roy Angelvik til et møte i norsk-kinesisk økonomisk kommisjon tidligere på dagen. Kommisjonen er et nyttig virkemiddel der muligheter og utfordringer for økt økonomisk samarbeid diskuteres.

Minister Fu og hans delegasjon kommer til Norge som del av en Europa-reise som også innbefatter besøk til Belgia og Island.

- Det er stor interesse i norsk næringsliv for det kinesiske markedet innen de fleste sektorer. Norge og Kina har felles interesser i mange sektorer, for eksempel i maritim sektor. Vi er glade for at det er etterspørsel etter norsk sjømat av høy kvalitet blant kinesiske forbrukere, sier Røe Isaksen.

Tid og sted: Onsdag 13. juni kl 13.30. Kongensgate 8.

Påmelding: media@nfd.dep.no  

Til toppen