Presseinvitasjon: Samferdselsminister Hareide og statssekretær Tyvand til Sandefjord, Tønsberg og Hvasser

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretær Anders Tyvand skal fredag 20. august på reise i Vestfold og Telemark. Pressen er velkommen til å være med.

Programmet er som følger:

10.00-10.30: Hjertesoneprosjekt på Gokstad skole i Sandefjord. Orientering ved Trygg Trafikk og FAU-leder. Skolebarn vil også være tilstede. Oppmøtested: Gokstad skole, Uranienborgveien 39, Sandefjord.

11.00-11.30: Orientering ved Tønsberg kommune om kommunens pilotprosjekt for bruk av elsparkesykler. Bovi Mobilitet vil også være tilstede. Oppmøtested: Tønsberg Torv.

13.00-13.30: Deltagelse på Kystverkets markering av lostjenestens 300-årsjubileum. Samferdselsministeren vil også åpne Kystverkets nye loshus på Hvasser. Oppmøtested: Losveien 6, Hvasser.

 

Pressekontakter:
Konsulent Sofie Tømmerås Lyshagen, tlf. 909 65 477 / 402 00 559
Politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad, tlf. 918 47 226

Vel møtt!