Presseinvitasjon: Samferdselsminister Knut Arild Hareide til Stavanger og Sandnes onsdag 2. september

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Stavanger og Sandnes onsdag 2. september. Hareide åpner sykkelstamveg Nord-Jæren, har møter med NHO Transport og Elnett21 samt et møte om tunnelsikkerhet. Alle deler av programmet er åpent for pressen, men det krever påmelding.

Program:

Kl. 11.00: Åpning av sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes. Påmelding for presse gjøres til Statens vegvesen (nina.anita.meling@vegvesen.no). Se mer informasjon om prosjektet på Statens vegvesens hjemmesider.

Kl. 13.00: Møte om tunnelsikkerhet. Innlegg fra relevant aktører som Statens vegvesen, Bane Nor, Rogaland fylkeskommune, Rogaland brann & redning og Universitetet i Stavanger. Sted: SASIRO, Vaglemoen 91

Kl. 14.15: Møte med NHO Transport. Fokuset for møtet vil være behovet for raste- og hvileplasser. Sted: Bring, Vagleveien 35

Kl. 15.30: Besøke Elnett21, et prosjekt som driver med fullskala testing av lading for transport. Det er bygget opp på lokale og regionale løsninger og forretningsmodeller. Avinor Sola holder i prosjektet. Sted: Sola lufthavn.

Påmelding

På grunn av covid-19-pandemien er det nødvendig med påmelding fra pressen. Send påmelding til sdinfo@sd.dep.no, med "Påmelding Stavanger" i emnefeltet. Skriv hvilke(t) arrangement dere ønsker å delta på.

Merk at påmelding til veiåpningen sendes til Statens vegvesen, ved Nina Anita Meling: nina.anita.meling@vegvesen.no

Pressekontakt for turen: Kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no