Sanner får klimainnspill i Arendal

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter når han deltar på Klimakonferansen i Arendal 19. januar. – Befolkningen i byregionene vokser. Hvordan vi møter denne utfordringen er avgjørende for å få til det grønne skiftet, sier statsråden.

Klimakonferansen i Arendal 19. og 20. januar 2016 handler om det grønne skifte i kommunene - spesielt rettet mot bærekraftig areal- og transportutvikling.

I panelsamtalen med statsråden vil det handle om effektive planprosesser og hvordan klimavennlig- by og tettstedsutvikling kan gi mindre klimagassutslipp, bedre klimatilpasning og flere grønne arbeidsplasser.

- Jeg ser frem til å få gode innspill fra panelet til hvordan stat, kommune og næringsliv kan bidra til attraktive og velfungerende byer og tettsteder som skaper positive ringvirkninger for omlandet, sier Sanner.

Dette er deltakerne i panelet:

  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
  • Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd
  • Hans Andrén, prosjektleder Växjö kommune, Sverige
  • Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland kommune
  • Alexandra Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Michael Fuller-Gee, jurymedlem i "Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedutvikling"

Se også: