Skal utrede nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har fått jobben med å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall. De skal blant annet se på hvor anlegget skal lokaliseres og hvordan det skal utformes.

Det nye anlegget skal være et såkalt KLDRA (kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall). Et slikt anlegg finnes det allerede ett av i Norge, og det ligger i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

Årsaken til at Norge har behov for et nytt KLDRA-anlegg er fordi deponiet i Himdalen allerede er fylt opp 60 prosent. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom år 2035 og 2040, og enda tidligere dersom rivingen av atomreaktorene i Halden og Kjeller settes i gang, fordi mye av avfallet fra rivingen vil måtte lagres i Himdalen. 

En rapport anbefaler derfor departementet å starte planleggingen av et nytt KLDRA allerede nå. Rapporten peker videre på at et nytt anlegg bør stå klart i 2025. Byggingen av anlegget i Himdalen tok 10 år totalt, om man regner med planleggings- og byggeperioden.

Statsbygg sin analyse vil være ferdig høsten 2018. Da vil Statsbygg overlevere sin analyse til departementet, som deretter vil vurdere beslutningsgrunnlaget og oppstart av et forprosjekt. Spørsmålet om lokalisering av anlegget vil legges fram for regjeringen. 

Til toppen