Utvider krav om skikkethetsvurdering

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Studenter ved enda flere utdanninger enn før skal vurderes etter om de er skikket til å jobbe med yrkene de utdanner seg til. Det er bestemt i statsråd 17.06.2016.

Skikkethetsvurdering er en sikkerhetsventil som skal sikre at studentene har de personlige og faglige egenskapene som er nødvendig for å kunne utøve yrket. Ikke-skikkede studenter kan utestenges fra utdanningen, selv om de består alle eksamener. De nye utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering er:

 • paramedic
 • logoped
 • trafikklærer
 • spesialpedagogikk
 • treårig lærerutdanning for tospråklige lærere
 • profesjonsutdanning i teologi
 • tolkeutdanningene i tegnspråk 

Fra før har disse utdanningene skikketshetvurdering:

 • Førskolelærer
 • Almennlærer
 • Faglærer
 • Yrkesfaglærer
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Grunnskolelærerutdanningene
 • Barnehagelærerutdanningene

 

Det vil komme ytterligere endringer i Forskrift om skikkehetsvurdering i høyere utdanning før 1. juli.