Statskog bedrer friluftstilbud i norsk natur

I år deler Statskog ut én million kroner til friluftstiltak og -aktiviteter for å få folk ut i norsk natur. Har du en idé som inspirerer til mer friluftsliv i Norge kan du søke om støtte. Den første søknadsperioden i år er fra 1.-30. april. Neste kommer i august.

Statskog vil gjøre det enkelt å oppleve norsk friluftsliv. Det er ikke alltid så mye som skal til for fantastiske friluftlivsopplevelser. Noen ganger trenger man et skilt som viser vei inn i nasjonalparken. Andre ganger handler det om et rimelig overnattingstilbud midt i naturen, eller tilgang på jakt og fiske som gjør dørstokkmila litt kortere.

Alle kan søke om støtte til sitt tiltak for å få folk ut i naturen. I 2018 er det to søknadperioder. Én i aprilmåned og én i august måned. Du kan søke om støtte hos Statskog.
Alle kan søke om støtte til sitt tiltak for å få folk ut i naturen. I 2018 er det to søknadperioder. Én i aprilmåned og én i august måned. Du kan søke om støtte hos Statskog. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog.

Søk om støtte til ditt prosjekt

Har du et tiltak som bidrar til mer friluftsliv og folkehelse, kan du søke om støtte gjennom ordningen Statskogmillionen. I år kan så mange som 150 tiltak og aktiviteter få støtte fra Statskog. Tildeling skjer to ganger i året. Hvert tiltak kan støttes med 5 000 eller 10 000 kroner. Pengene går til både små og store tiltak i hele landet.

Dersom søknadene er gode nok, deler Statskog ut en million støttekroner i løpet av året. Ved å spille på lag med frivillige krefter i hele landet blir det enklere for folk å komme seg ut i skog og mark.  

Forskning viser at tilgang til natur og naturopplevelse bidrar til god livskvalitet og har betydelige positive helsemessige virkninger. Nordmenn bruker naturen forskjellig, og derfor trenger vi også ulike tiltak som passer enhver, slik at arbeidet med friluftsliv når ut til alle.
Forskning viser at tilgang til natur og naturopplevelse bidrar til god livskvalitet og har betydelige positive helsemessige virkninger. Nordmenn bruker naturen forskjellig, og derfor trenger vi også ulike tiltak som passer enhver, slik at arbeidet med friluftsliv når ut til alle. Foto: Magnus Beyer Bratlli/Statskog.

 

Slik søker du:

 • Du sender inn søknaden her.
 • Alle organisasjoner kan søke om støtte. Her kan du se hvem som fikk støtte i første og andre runde i 2017.
 • Du kan søke to ganger i året; i april og i august. 
 • Søknad på midler i ordningen må skje gjennom et eget skjema. Skjemaet finner du her på siden kun i april og i august.
 • Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter som er avsluttet.
 • Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst kr 5 000 for å bli vurdert i ordningen.
 • Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.
 • Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte.
Statskog deler årlig ut én million kroner til friluftstiltak og aktiviteter. De som har fått støtte tidligere, kan også søke igjen i år.
Statskog deler årlig ut én million kroner til friluftstiltak og aktiviteter. De som har fått støtte tidligere, kan også søke igjen i år. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog.

Mange tilbud innen friluftslivet

Skogen er en tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Norge. Mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Statskog har over 70 hytter som alle kan leie, og 100 åpne buer og koier som du kan overnatte en natt uten at det koster deg noe. Hyttene kan leies gjennom inatur. Statskog tilbyr også flere jaktmuligheter gjennom inatur.  I tillegg har Statskog over 60 000 fiskevann som du kan få tilgang på gjennom Norgeskortet. Barn og unge opp til 20 år kan fiske gratis. 

Statskog er Norges største skogeier med bærekraftig og effektiv utnyttelse av fellesskapets verdier.
Statskog er Norges største skogeier med bærekraftig og effektiv utnyttelse av fellesskapets verdier. Statskog SF skal stimulere og legge til rette for tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv. Eierskapet av Statskog SFforvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foto: ©J-R.Samuelsen/naturibilder.com /Statskog.

Hva er Statskog?

 • Statskog er landets største grunneier, og er et statsforetak. Statens grunn en femtedel av fastlands-Norge.
 • Som forvalter skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier. 
 • Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. 
 • Statskog skal drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteresser. 
 • Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.
Til toppen