Regjeringen styrker fritidstilbudet for barn og unge i byene

– Åpne og lett tilgjengelige møteplasser bidrar til bedre oppvekstmiljøer for barn og unge i byene våre. Vi trenger gode lavterskeltilbud, der alle kan ha mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, eller bare henge med jevnaldrende, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

I 2018 fordeles til sammen 35,6 millioner kroner fordelt på 63 tiltak gjennom tilskuddsordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn». Dette kan være for eksempel fritidsklubber, kulturverksteder, ungdomskaféer og skateparker. 

Møteplassene skal ha gode voksne tilstede, som kan bidra positivt i ungdommenes liv. Det er en forutsetning at tiltakene så langt det er mulig har lave eller ingen kostnader for deltakerne. Møtestedene tilbyr aktiviteter som musikk og dans, digitale medier og teknologi, leksehjelp, jobbsøkerkurs eller kurs med fokus på livsmestring og psykisk helse. Tilbudene kan også gi jobbtrening for lokal ungdom. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år.

– Idrett og andre organiserte aktiviteter passer ikke for alle. Men å ha et sted å møtes, der man kan drive med aktiviteter sammen med jevnaldrende, skaper fellesskap og mestring. Noen ungdommer oppsøker disse tilbudene fordi de ikke kan være hjemme, og fordi de trenger gode voksne å snakke med. Derfor har disse en viktig forebyggende rolle, sier Linda Hofstad Helleland, og viser til at byer over hele landet har fått støtte fra ordningen.

Åpne møteplasser

Tilskuddsordningen skal bidra til bedre oppvekst- og levekår i byene gjennom åpne møteplasser, det vil si en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor, og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

Byene som kan søke støtte er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar, Gjøvik samt åtte bydeler i Oslo.

– Det er kommet mange søknader til ordningen i år. Jeg er glad for at bykommunene benytter seg av denne muligheten til å få støtte til fritidstilbud som er åpne for barn og ungdom på tvers av økonomisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Dette er tiltak som har lav terskel inn, og som kan bidra til økt inkludering og deltakelse i lokalmiljøene, understreker Linda Hofstad Helleland.

Ordningen «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. I 2017 ble det gitt 31,2 millioner kroner fra tilskuddsordningen. Årets pott er på 35,6 millioner kroner, og av disse går nå ca. 16 millioner kroner til 28 nye tiltak. De øvrige midlene er satt av til tiltak som fikk støtte i 2016 og 2017.

Se oversikten over hvilke tiltak som har fått støtte.

Til toppen