Ungdom er nøkkelen for å nå FNs bærekraftmål

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barn og unges rett til å delta og bli hørt, retten til utdanning og likestilling var sentrale tema da barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok under åpningen av FNs ungdomsforum 2016 i New York denne uka.

Hvordan ungdom kan involveres i arbeidet med å realisere FNs bærekraftmål var tema da ministre, representanter for en rekke FN-nasjoner og et stort antall ungdomsdelegater fra hele verden var samlet ved FNs hovedkvarter for å diskutere ungdoms rolle.

- Ungdom er ikke bare fremtiden, de har en viktig rolle i dag, understreket Solveig Horne i sitt innlegg til FN. - Alle må ha mulighet til å delta og ta ansvar for utvikling av samfunnet. Den beste måten å få unge til å ta ansvar på er å la dem være med når de vokser opp, sa barne- og likestillingsministeren under første dag av ungdomsforumet.

Statsråden trakk frem viktigheten av ungdomsråd i kommuner som lar unge komme med viktige innspill til myndigheter på lokalt nivå. Hun løftet også fram barn og unges deltakelse i prosesser med stortingsmeldinger, handlingsplaner og lovarbeid.

- Ungdom må oppmuntres til å delta i demokratiet og til å være med på å utvikle samfunnet. Og de unges deltakelse må være tuftet på likestilling og god utdanning. Dette er nøkkelen til å nå andre bærekraftmål også, understreket Horne i sitt innlegg. 

I forbindelse med åpning av ungdomsforumet 2016 lanserte ILOs generaldirektør Guy Ryder programmet Global initiative on Decent Jobs for Youth. Et globalt initiativ som skal styrke unge mennesker tilgang til anstendig arbeid. Verdensbanken og en rekke FN-organisasjoner har i fellesskap utviklet programmet.

ILO-direktøren understreket viktigheten av at unge må ha lønnet og anstendig arbeid som bringer dem ut av fattigdom. 

I møte med FNS spesialutsending for ungdom Ahmad Alhendawi understreket barne- og likestillingsminister Horne at det er barn og unge som selv er eksperter på egne liv.

- Vi greier ikke å nå bærekraftsmålene innen 2030 hvis vi ikke har med oss ungdommen, sa Alhendawi i møtet med den norske ministeren.

Solveig Horne ledet den norske delegasjonen der tre ungdomsdelegater fra LNU, Ungdom og fritid og Unge funksjonshemmede også deltok.

Dette er FNs bærekraftsmål.

Statsråd Horne med de tre ungdomsdelegatene som reiste sammen med henne til FNs ungdomsforum 2016. Fra venstre Camilla Lyngen fra Unge funksjonshemmede, Solveig Horne, Margrete Bjørge Katanasho fra LNU og Oda Pernille Hoff fra Ungdom og fritid. Foto: BLD