Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 11

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 15. mars

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på det fyste virtuelle møtet i den nye IEA-kommisjonen. For meir informasjon, kontakt pressevakta: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

Tysdag 16. – onsdag 17. mars

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på budsjettkonferansen til regjeringa på Hurdalssjøen. For meir informasjon, kontakt pressevakta: info@oed.dep.no, telefon: 415 73 500 (ikkje sms).