Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 16

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 19. april

Olje- og energiminister Tina Bru har digitalt møte med den irske miljøministeren Eamin Ryan

Tysdag 20. april

Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på konferansen US Co2nnect om karbonfangst og lagring

For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).