Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender veke 8

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Fredag 26. februar

Olje- og energiminister Tina Bru deltek i det digitale NHH-arrangementet "Karriere med mening." For meir informasjon kontakt pressevakta på tlf 41573500 eller epost info@oed.dep.no.

Olje- og energiminister Tina Bru deltek i høyring i Stortinget om Riksrevisjonen si undersøkjing av Olje- og energidepartementet si oppfølgjing av Equinor sine utanlandsinvesteringar. For meir informasjon kontakt pressevakta på tlf 41573500 eller epost info@oed.dep.no.