Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om melkeproduksjon på flere kvoter

Arbeidsgruppen som har vurdert mulige endringer i regelverket for kvoteordningen for melk har i dag levert sin rapport. Arbeidsgruppen har vurdert en rekke konkrete forslag til endring av regelverket for kvoteordningen for melk.

Ved behandlingen av jordbruksmeldingen ba flertallet i Næringskomiteen om at det skulle nedsettes et utvalg som skulle vurdere mulige endringer i kvoteregelverket. Dette var knyttet til komiteens merknad om at det hvert år betales betydelige beløp fra den aktive delen av melkeproduksjons­næringen til bønder som har sluttet med melkeproduksjon.

Arbeidsgruppen har vurdert ulike forslag til endringer i regelverket, og om forslagene bidrar til å:

  • redusere administrativt påførte kostnader for de aktive produsentene
  • redusere omfanget av kapital som går ut av melkeproduksjonen
  • bidra til at aktive produsenter i større grad eier produksjonsgrunnlaget sitt.

Gruppen har også vurdert hvilke konsekvenser forslagene innebærer for melkeprodusenter og forvaltningen av kvoteordningen. Gjennomgangen viser at få tiltak vil bidra til å løse problemstillingene, og ingen av tiltakene vil bidra til å løse alle problemstillingene.

Flere av forslagene vil også medføre andre uønskede konsekvenser, som mindre fleksibilitet i kvoteordningen og økt ressursbehov for forvaltningen. Arbeidsgruppen har drøftet de ulike forslagene, uten å konkludere eller anbefale endring av regelverket for kvoteordningen for melk. 

Gruppen har bestått av medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine SA, Q-meierienes produsentlag, Finansdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen