Uttalelse fra kulturminister Hofstad Helleland om brudd på WADA-reglementet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nedenfor følger uttalelse fra kulturminister Linda Hofstad Helleland i forbindelse med offentliggjøringen av kjennelsen fra idrettens voldgiftsrett CAS om utestengelse av Martin Johnsrud Sundby.

- Jeg ble først gjort kjent med denne saken i dag.

I norsk idrett er det nulltoleranse mot doping. Norge skal ha rene utøvere. Det skal det ikke være noen tvil om.

Jeg tar avstand fra alle former for regelbrudd. Internasjonalt regelverk skal ikke være til å misforstå.

Denne saken er et eksempel på at et internasjonalt kontrollorgan avdekker saker og sørger for at regelverket får konsekvenser samtidig som rettssikkerheten til utøveren sikres. 

Jeg forventer at idrettsnasjonen Norge er på linje med internasjonale antidopingorganer.