Vil ha flere sørsamiske og lulesamiske lærere

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– De siste ti årene har det vært en vekst i antall elever som ønsker å lære seg lulesamisk, og behovet vil øke fremover. For å sikre nok lærere som kan undervise i de samiske språkene, styrker regjeringen nå satsingen på lærere i sørsamisk og lulesamisk med 2,5 millioner kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I løpet av de neste ti årene er det behov for å utdanne flere lærere i både lulesamisk og sørsamisk. Hvis det ikke rekrutteres flere lærere i disse språkfagene, er det en fare for at elevene ikke får oppfylt sin rett til samisk opplæring. 

Det er Utdanningsdirektoratet som får i oppdrag å utvikle ordninger som kan bidra til at flere tar sør- og lulesamiske lærerutdanninger. Målgrupper for ordningen er lærere som allerede jobber i skolen, men som mangler kompetanse, og søkere til grunnskolelærerutdanning. Nord universitet er i gang med å utvikle tilbud innen lærerutdanning rettet mot sør- og lulesamiske.  

Denne nye satsingen kommer i tillegg til ordningen med ettergivelse av inntil kr 210 000 kroner av studielånet, for studenter som tar grunnskolelærerutdanning med samisk i fagkretsen. 

Regjeringen legger også opp til at lærere som ønsker mer fordypning i samiske språk kan søke om videreutdanning innen 1. mars. Disse søkerne vil bli prioritert på lik linje med matematikk, norsk, engelsk og norsk tegnspråk. 

Samiske elever har rett på opplæring i samisk. De samiske språkene er regnet som truede og situasjonen er svært kritisk for lulesamisk og sørsamisk.