Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har handelshindringene mellom Norge og andre nordiske land blitt kartlagt.

Les rapporten her.