Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mars 2017

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I nyeste utgave av nyhetsbrevet kan du lese om hva Juncker-kommisjonens melding om Europas fremtid sier om kommunal og regional sektor. Du kan også lese mer om hva EUs nye landbrukspolitikk vil bety for lokalsamfunnspolitikk og kvinnesatsing i rurale strøk, og få siste oppdatering på hva som skjer med sirkulærøkonomipakken akkurat nå.

Nyhetsbrevet kan du lese her.