Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, mai 2017

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I årets tredje utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om EUs nye politikk for rurale områder for årene som kommer. Du kan også lese mer om EU-samarbeidet Urban Agenda, og de tre norske byene som er valgt ut som nye partnere i arbeidet med å utvikle bærekraftige europeiske byer.

Nyhetsbrevet kan du lese her.