Økonominytt fra EU-delegasjonen, 8/2017

I dette nummeret av Økonominytt kan du bl.a. lese om at den solide økonomiske utviklingen i EU fortsetter og om Kommisjonens refleksjonsnotat om EUs fremtidige finanser.

Estlands finansminister Toomas Tõniste er ny ECOFIN-president.
Estlands finansminister Toomas Tõniste er ny ECOFIN-president. Foto: EU 2017

ECOFIN vedtok rådskonklusjoner med konkrete tiltak for å håndtere misligholdte banklån. ECOFIN støttet også Kommisjonens forslag om nye initiativer i midtveisgjennomgangen av arbeidet med å etablere EUs kapitalmarkedsunion.

Videre ble det estiske formannskapsprogrammet for ECOFIN i andre halvår i år vedtatt. Økonominytt omtaler også enkelte trender innen beskatning og resultatet i midtveisrevisjonen av EUs langtidsbudsjett 2014-20.

Les hele Økonominytt her.