Nordisk konferanse om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Malmø 9. og 10. mars 2016

Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt? Hvilken rolle spiller sosiale entreprenører i dag og i tiden framover? Bli med når Nordisk Ministerråd setter disse spørsmålene på dagsorden i en konferanse om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon 9. og 10. mars 2016 i Malmø.

Målgruppen for konferansen er aktører innenfor offentlig, privat og frivillig sektor som arbeider med sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, samt sosiale entreprenører selv og andre interesserte i de nordiske landene.   

Konferansen vil by på plenumsforedrag, workshops og uformelle muligheter for utveksling av erfaringer på tvers i Norden. Nærmere informasjon om programmet kommer rundt årsskiftet. 

Påmelding

Du kan allerede nå melde deg på konferansen her (norden.org)

Program

Program for konferansen finner du her (norden.org)