- Avgjørende med et robust overføringsnett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien oppfordret til å se endringene i energi- og kraftmarkedet i sammenheng da han holdt innlegg under Statnetts høstkonferanse. Statsråden la vekt på at endringene vi ser på produksjons- og forbrukssiden skaper nye utfordringer for kraftsystemet.

Vi vet at vi i tiden fremover vil møte en del utfordringer som følge av innfasing av mer fornybar kraftproduksjon, gjerne i form av uregulerbar vind og småkraft. Stadig nye områder i samfunnet elektrifiseres og er avhengig av en stabil og forutsigbar kraftforsyning. Et robust og effektivt overføringsnett vil være helt sentralt for hvordan vi møter disse utfordringene, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Lont, Hedegaard, Lien og Hjorth

Fra venstre: Statnetts konsernsjef Auke Lont, tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard, olje- og energiminister Tord Lien og Statnetts styreleder Per Hjorth (Foto:HEV/OED).

Statsråden understreket også betydningen av den fornybare og regulerbare vannkraften da han for tredje år på rad innledet under Statnetts høstkonferanse.

- De fornybare vannkraftressursene har spilt en helt sentral rolle i å utvikle det moderne Norge. Utnyttelsen av den regulerbare vannkraften har skapt verdier for industri og samfunn i over 120 år, og vil gjøre det også i fremtiden. Vannkraften er fornybar og kan reguleres etter behov uten store kostnader. I tillegg utgjør den en viktig støtte i driften av kraftsystemet vårt. Dette er egenskaper som vil bli stadig viktigere, , sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Tord Lien på Statnetts høstkonferanse

Tord Lien under Statnetts høstkonferanse (Foto:HEV/OED).