- Gode lærere skaper magi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Målet må være at det er så attraktivt å komme inn på lærerutdanningene at karakterkravet for å komme inn blir høyt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Representanter fra samtlige universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning deltok  på konferansen "To år inn i lærerløftet for lærerutdanningene - ambisjonsnivået og veien mot målet" , som ble arrangert av Kunnskapsdepartementet 17. juni.

Foto: KD

- Gode lærere skaper magi i klasserommet, ikke fordi de kan trylle - men fordi de har en solid faglig grunnmur. De vet hva de gjør, og de vet hva som gir mest læring for elevene, sa kunnskapsministeren i sitt innlegg til lærerutdannerne.

Nye rammeplaner fastsatt

Nylig ble rammeplaner for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene fastsatt. Høsten 2017 skal alle grunnskolelærerutdanningene ha på plass det nye masterstudiet.

- Vi ser at lærerutdanningen i dag har mye bra ved seg, men vi trenger bedre sammenheng med praksisutfordringene de skal møte. Det er bra at den nye masterutdanningen ser nærmere på overgangen mellom utdanningsløpene, og da spesielt mellom barnehage og grunnskole, sa utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal.

- Lærerutdanningen skal være en utdanning med høy status, og endringer i samfunnet krever endringer i utdanningen, sa dekan ved Universitetet i Stavanger og leder av Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), Elaine Munthe.

Viktige utfordringer

- Lærerutdanningene har i dag noen viktige utfordringer: For det første er resultatene mange steder for svake. For det andre krever de ikke nok av studentene. For det tredje er ikke samarbeidet med skolene godt nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høsten 2016 starter arbeidet med å lage en felles utviklingsplan for alle lærerutdanningene. Her ønsker Kunnskapsdepartementet innspill fra universiteter og høyskoler, skoler og barnehager og andre fagmiljøer. 

- Denne prosessen skal gi oss en tydelig visjon for hvor vi skal - og vi vil ha med UH-institusjonene i dette arbeidet, understreket kunnskapsministeren.