Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Mer norsk gass til Europa

Troll-feltet er en gigant på norsk sokkel. Videreutviklingen av feltet vil skape store verdier for fellesskapet og være et viktig bidrag til energiforsyningen i Europa, sier statsekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Tirsdag mottok hun endret plan for utbygging og drift (PUD) for utbyggingen av Troll fase 3 i Nordsjøen.

Overrekkelsen fant sted hos Equinor i Bergen med partnerne på feltet til stede.

- Det er svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Troll fase 3. Måten feltet er utviklet på er et fantastisk eksempel på god ressursutnyttelse og teknologiske fremskritt. Feltet har skapt, og vil fortsette å skape, mange lønnsomme arbeidsplasser og store inntekter til både felleskapet og selskapene, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde. 

Statsekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok i dag plan for utbygging og drift av Troll fase 3 i Bergen.
Statsekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde mottok i dag plan for utbygging og drift av Troll fase 3 i Bergen (f.v. områdedirektør for Drift Vest i Equinor Gunnar Nakken, statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde og prosjektdirektør Torger Rød). Foto: OED

Troll er i dag både den største oljeprodusenten og den største gassprodusenten på norsk sokkel. Feltet er utviklet i faser. Det har vært avgjørende først å produsere oljeressursene før trykket i reservoaret faller for mye. Deretter produseres gassen. Dette har gitt svært god ressursutnyttelse. Troll fase 3 er et av de mest lønnsomme prosjektene på norsk sokkel. Prosjektet har høy forventet lønnsomhet og en balansepris på under 10 dollar fatet. Videre er Troll A drevet med kraft fra land, noe som medfører svært lave CO2-utslipp fra produksjonen.  

- Videre utbygging av gassressursene i Troll vil bidra til å opprettholde nivået på norsk gasseksport i lang tid framover. Dette vil også bidra til at Europa blir grønnere. Gass er langt renere enn kull og gir store muligheter for å redusere utslipp på en effektiv og billig måte. I tillegg er gass godt egnet for å balansere variabel strømproduksjon fra vind og sol, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Norge er verdens tredje største gasseksportør og en viktig støttespiller for Europa i energisektoren. Norges bidrag til Parisavtalen innebærer at Norge skal nå klimamålene sine og samtidig ha en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Med eksporten av gass bidrar Norge til å gjøre det mulig for Europa å nå sine klimamål. Gassen brukes til alt fra matlaging og oppvarming til industri- og kraftproduksjon. Den gjensidige avhengigheten dette skaper mellom Norge og EU-landene er til nytte for begge parter. Det eksporteres nå like mye gass som olje fra norsk sokkel. 

Fakta om Troll fase 3:

  • Olje- og gassfeltet Troll ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 65 km vest for Kollsnes i Hordaland.
  • Troll inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, og utgjør selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon.
  • Utbyggingsløsningen for Troll fase 3 er en undervannsutbygging tilknyttet Troll A-plattformen, og utbyggingen drives med kraft fra land.
  • Totale investeringer er anslått til 7,8 milliarder kroner.
  • Troll fase 3 forlenger forventet levetid for Trollfeltet med om lag 17 år.
  • Trollfeltet ligger i utvinningstillatelsene 054, 085, og 085 C.
  • Rettighetshaverne er Equinor Energy AS (operatør, 30,58 prosent), Petoro AS (56 prosent), A/S Norske Shell (8,1 prosent), Total E&P Norge AS (3,69 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (1,62 prosent). 
Til toppen