15,9 millioner kroner til vitenskapelig utstyr

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Universiteter og høyskoler på Sør- og Vestlandet får 15,9 millioner kroner til å modernisere vitenskapelig utstyr.

– Nedturen i oljebransjen har gjort at den omstillingen Norge må gjennom, må starte nå. Satsing på forskning og utdanning er en forutsetning for en vellykket omstilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bevilgningen på 15,9 millioner kroner ble foreslått av regjeringen ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2016 og behandlet i Stortinget 17. juni. Det er nå klart hvilke utdanningssteder som får penger.

Viktig for kvaliteten i utdanningene
– Flere utdanningssteder sliter med gammelt, utdatert utstyr og mangel på utstyr. Det går utover kvaliteten i utdanningene. Studentene må ha tilgang på utstyr og laboratorier som er mest mulig likt det de møter i arbeidslivet. Derfor tar vi grep. Med penger til moderne utstyr sørger vi for at studentene får en fremtidsrettet utdanning som arbeidslivet trenger, sier Røe Isaksen.

Disse får penger til vitenskapelig utstyr:

• Universitetet i Agder 4 millioner kroner
• Universitetet i Bergen 3 millioner kroner
• Universitetet i Stavanger 4 millioner kroner
• Høgskolen i Bergen 2,9 millioner kroner
• Høgskolen Stord/Haugesund 2 millioner kroner

Midlene bevilges over kap. 281 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold. Totalt er det nærmere 46 millioner kroner på posten i 2016. I tillegg til 15,9 millioner kroner til vitenskapelig utstyr til institusjoner på Sør- og Vestlandet, er det altså fra før nær 30 millioner kroner til formålet i 2016.