Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

20 millioner kroner til kulturformål fra spillemidlene

I dag har regjeringen fordelt 19,98 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 12,23 millioner kroner vil gå til styrking av Den kulturelle skolesekken, 6,25 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre mer aktivitet i kulturhusene i regi av Norsk Kulturhusnettverk, og 1,5 millioner kroner til landsdekkende musikkorganisasjoner.

Norsk Kulturhusnettverk

Regjeringen ønsker mer aktivitet i landets kulturhus, og tildeler 6,25 millioner kroner til lokal og regional kultursatsing for unge. Pilotprosjektet Kulturspirer i regi av Norsk Kulturhusnettverk skal understøtte arbeidet som drives i kulturhusene landet rundt. Framveksten av nye kulturhus følges på denne måten opp av et større fokus på innhold.

Kulturspirer skal gi unge amatørkunstnere i hele landet gode utviklingsmuligheter. Kulturhusene er viktige for et vitalt og mangfoldig lokalt kulturliv. Dette prosjektet skal bidra til å styrke den kulturelle grunnmuren og gi mer innhold i tråd med anbefalinger fra Kulturutredningen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Den kulturelle skolesekken

I forbindelse med omlegging av Den kulturelle skolesekken styrkes den med 12,23 millioner kroner. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter samme fordelingsnøkkel som ble brukt ved hovedfordelingen tidligere i år.

- Kunst og kultur preger oss som mennesker, og vår regjeringserklæring slår fast at barn og unge skal sikres mulighet til gode kulturopplevelser. Ved å legge om Den kulturelle skolesekken og styrke den med 12,23 millioner, vil vi bedre kvaliteten og bredden i elevenes tilbud, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

Pressemeldingen "Den kulturelle skolesekken styrkes" fra 18. august 2015

Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

Regjeringen gir 1,5 millioner kroner ekstra til landsomfattende musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. Tilskuddet fordeles av Norsk Musikkråd.

- Norsk musikkliv preges av høy kvalitet, stor sjangerbredde og sterkt frivillig engasjement. De landsdekkende musikkorganisasjonene gjør et viktig arbeid i å legge til rette for et godt musikkliv. For å styrke deres arbeid går ytterligere 1,5 millioner av Norsk Tippings overskudd til Norsk Musikkråds tilskuddsordning, sier kulturministeren.

Generalforsamlingen i Norsk Tipping avsatte 3536,1 mill. kroner til fordeling over Tippenøkkelen i år.  

Til toppen