Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Regjeringen har gitt rundt 360 millioner kroner i tilskudd til frivillig arbeid rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Det er Helsedirektoratet som fordeler pengene, og nå er fordelingen for inneværende år gjort.

– Vi har prioritert å styrke tilbudet til dem som sliter med rus. Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er et historisk løft. Et mål er å gi brukerne bedre tjenester lokalt, med en stabil bosituasjon og gode oppfølgings- og rehabiliteringstjenester. Et tett og forpliktende samarbeid mellom frivillighetsfeltet og offentlige tjenester er en forutsetning for å få til dette, sier helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie besøker verkstedet Spenn og Kirkens Bymisjon.
På verkstedet Spenn i Oslo får mennesker som ikke finner sin plass i det vanlige arbeidslivet en tilpasset jobbhverdag. Spenn og Kirkens Bymisjon er blant dem som har fått en del av tilskuddspotten på 360 millioner kroner som er bevilget til frivillige og ideelle virksomheter på rusfeltet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Viktig supplement

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver dag- og døgntiltak og aktivitets- og oppfølgingstilbud for personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

– De frivillige utgjør en viktig del av tilbudet til mennesker som sliter med rus. Mennesker med rusutfordringer i kombinasjon med langvarige, alvorlige psykiske lidelser lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Det er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt, og vi kan ikke være bekjent av det. Derfor må vi gjøre en felles innsats, sier Høie.

Brukermedvirkning

Tiltakene som får tilskudd skal være et supplement til det offentlige apparatet, og bidra til å styrke samfunnets samlede innsats for personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Det blir lagt vekt på at virksomhetene kan dokumentere samarbeid med kommunen, som har hovedansvaret for tjenester til personer med rusproblemer. I tillegg skal det være etablert et system for brukermedvirkning.

– Brukerne er en viktig ressurs. Å involvere både dem og pårørende gjør tilbudene bedre, fastslår helseministeren.

Pengene er fordelt på et bredt spekter av sosiale og helsefremmende tiltak for å øke egenmestring. Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Blåkors og Evangeliesenteret er blant dem som har fått mest i tilskudd. Pengene bevilges over statsbudsjettet kap 765 post 72.

Se oversikten over utbetalte tilskudd i 2019 på Helsedirektoratets nettside

(Langt ned på siden)

Til toppen