46 millioner kroner til utvikling av fagskoleutdanning

For første gang gir Kunnskapsdepartementet utviklingsmidler til fagskoleutdanning. Midlene skal styrke fagskolene, og er et ledd i regjeringens satsing på fagskoleutdanningene.

– Jeg er stolt av at fagskolene nå får det løftet de fortjener. Det er på tide fordi fagfolk er helt sentrale hvis vi skal lykkes med omstillingen av norsk økonomi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Opprinnelig var det satt av 35 millioner kroner til å utvikle fagskolene, men Kunnskapsdepartementet har funnet rom til å øke denne potten til 46,1 millioner kroner. Totalt søkte fagskoleutdanningene om 80 millioner kroner. 

– Det har kommet inn mange gode søknader. Midlene har blitt tildelt prosjekter som bidrar til kvalitet ved bruk av teknologi for læring og til engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur og lignende, forklarer kunnskapsministeren. 

Støtten tildeles totalt 48 prosjekter. De innvilgede tilskuddene har en god spredning både geografisk, mellom private og offentlige fagskoler og mellom fagområder. 

Tildelingen av midler til fagskoleutdanningene er en del av regjeringens satsing på yrkesfag og fagskoleutdanning. Regjeringen har også lagt frem stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning. Den inneholder 48 tiltak for å heve kvaliteten på fagskoleutdanningen og for å gjøre disse utdanningene mer synlige som et alternativ til høyere utdanning. 

– Vi trenger mange dyktige fagfolk i årene som kommer. Derfor er det viktig at fagskoleutdanningene er attraktive og gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Se hvilke prosjekter som har fått tildelt midler her: Tilsagn utviklingsmidler fagskoleutdanning.pdf

Til toppen