Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

9 av 10 består fag- og svenneprøven

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere får fag- og svennebrev. – Dette er gode nyheter! Norge trenger flere fagarbeidere. Forrige uke fikk vi tall som viser at flere får læreplass, nå håper jeg flere ungdommer blir inspirert til å velge yrkesfag når de skal søke på videregående denne våren, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27 570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt.

Andelen som består er høyest på utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon og på service og samferdsel. I Telemark, Sogn og Fjordane og Oppland består 96 prosent av kandidatene. I Oslo får 88 prosent fag- og svennebrev.

– Sammenlignet med skoleåret 2011-12 har antallet fag- og svennebrev økt med 19 prosent. Arbeidet med å skaffe flere læreplasser fortsetter med full kraft. Det er positivt å se at det også har vært en vekst på hele 82 prosent blant de som får fagbrev etter opplæring i skole, sier Sanner.

Antallet nye lærlinger øker
Størst prosentvis økning i antallet nye lærlinger ser vi i Finnmark. Her har antallet læreplasser økt med 75 prosent siden 2012. I 2018 er det Trøndelag og Rogaland som har flest nye lærlinger, begge med over 2 600 nye lærlinger.

Siden 2012 har antall lærebedrifter med lærling økt med 18 prosent. Samtlige fylker har hatt en økning. I Finnmark har antallet lærebedrifter med lærling økt med nesten en tredjedel (32 prosent). Sogn og Fjordane og Oslo har også hatt en stor prosentvis økning i antall lærebedrifter med lærling.

– Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt 1 av 4 godkjente lærebedrifter som ikke har lærling. Det er for dårlig. Vi har økt lærlingtilskuddet syv ganger, med totalt 21 000 kroner per kontrakt siden 2013. Vi har innført krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud og har blant annet sørget for at det offentlige tar inn flere lærlinger. Næringslivet som ønsker faglært dyktig arbeidskraft må også investere i lærlinger, sier Sanner.

Faktaboks: Regjeringens satsing på yrkesfag

  • Fra høsten 2020 kommer den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Flere elever skal få spesialisering fra start. Vi utvider fra åtte til ti utdanningsprogram, og fag som nesten ikke har søkere, fases ut.
  • I fellesfagene norsk, matte, engelsk og naturfag vil det i forbindelse med fagfornyelsen bli egne yrkesrettede deler på inntil 20 -30 prosent. Dette vil gjøre fagene mer relevante og yrkesrettede og skape bedre sammenheng med yrkene de skal ut i.
  • I 2019-budsjettet er yrkesfagene styrket med 30 mill. kroner, etter forslag fra regjeringen. Dette kommer på toppen av om lag 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013-2018. 5 mill. kroner går til forskning.
  • Regjeringen har laget en strategi som skal øke antall lærlinger i statlige virksomheter, og departementene har gått foran. Hvis vi ser på hele statlig sektor under ett, viser de nyeste tallene en økning på 25 prosent flere læreplasser de siste fem årene.

Resultater på fag- og svenneprøven fordelt på fylke. 2017-18. Andel.

 Fylke

Bestått meget godt

Bestått

Ikke bestått

Sogn og Fjordane

25 %

72 %

4 %

Telemark

35 %

61 %

4 %

Oppland

29 %

67 %

4 %

Møre og Romsdal

30 %

65 %

5 %

Hedmark

30 %

65 %

5 %

Finnmark

31 %

64 %

5 %

Troms

27 %

68 %

5 %

Trøndelag

29 %

66 %

6 %

Vestfold

32 %

62 %

6 %

Vest-Agder

38 %

57 %

6 %

Akershus

25 %

69 %

6 %

Rogaland

36 %

58 %

6 %

Nordland

37 %

56 %

6 %

Østfold

32 %

61 %

7 %

Aust-Agder

26 %

67 %

7 %

Buskerud

30 %

63 %

8 %

Hordaland

23 %

67 %

10 %

Oslo

21 %

68 %

12 %

Hele landet

29 %

64 %

7 %

Les mer om tallene hos Udir.

Til toppen