Åpnet Iveland 2 kraftverk i Otra-vassdraget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet idag nye Iveland 2 kraftverk i Otra-vassdraget. Lien skal også befare damanlegget Skjerka i Åseral kommune.

Iveland 2 er en opprusting og utvidelse av det eksisterende Iveland kraftverk i Otra-vasssdraget mellom Byglandsfjord og utløpet ved Kristiansand. Kraftverket er det øverste av fem kraftverk i den nedre delen av Otra. Utvidelsen vil øke produksjonen fra 340 gigawattimer  (GWh) til rundt 500 GWt. Økningen tilsvarer årsforbruket til rundt 7500 husstander.

Tord Lien (t.v) åpnet Iveland 2 med Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland og Agder Energis Tom Nysted. 

- Å øke produksjonen av lønnsom, regulerbar og fornybar kraft  er et av regjeringens satsingsområder innen energipolitikken. Agder Energi skal ha stor honnør det arbeidet de gjør med å optimalisere den regulerbare produksjonen i allerede utbygde vassdrag, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).  

Lien trykket på startknappen, til venstre Jakob Hovet i Agder Energi.

Etter åpningen av Iveland 2 besøkte statsråden også damanlegget ved Skjerka i Åseral kommune. Agder Energi har søkt om ytterligere foredling av den regulerbare produksjonen i vassdraget (Åseralsprosjektene). Anbefalt utbyggingsløsning fra NVE vil en ny produksjon på overkant av 140 GWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 7150 husstander.

Det nye Iveland 2 kraftverk og oppgraderingen av dammene i Skjerkevatn gir god ressursutnyttelse ved å utvide eksisterende magasin og nytte allerede etablert infrastruktur. Åseralprosjektene er for tiden til sluttbehandling i departementet. Jeg tar sikte på å avgjøre saken i løpet av 2016, sier Tord Lien.

AEs kor Watt og Volt underholdt under åpningen.

Bakgrunn:
Iveland kraftverk i Iveland kommune ble bygget på slutten av 1940-tallet. Søknaden om bygging av Iveland 2 ble sendt i 2007 og konsesjon ble gitt i 2011.  

Agder Energi Vannkraft AS fikk i 2013 tillatelse til bygging av nye dammer ved Skjerkevatn i Åseral kommune med utvidet regulering på 23 meter. Det gir en produksjonsøkning på 43 GWh.