Barnehagebarn skal få tettere oppfølging

Barn i barnehagen skal få tettere oppfølging av barnehagelærere.

– Foreldre skal være trygge på at barna deres får et godt barnehagetilbud og god oppfølging av barnehagelærere. Derfor skjerper vi regelverket, slik at flere barn får tettere oppfølging av barnehagelærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag kan barnehagene regne barn som store fra og med 1. januar det året de fyller tre år, men mange barnehager har valgt å definere barn som store først i august. Det har resultert i vesentlige forskjeller mellom barnehagene i hvor mange barnehagelærere de har, fordi regelverket krever flere pedagoger for små barn enn for store barn. 

Nå vil regjeringen at alle barn skal regnes som store først i august. Det vil gi barna tettere pedagogkontakt, og særlig i barnehager der de har definert barn som store fra januar. 

– Hvor tett oppfølging barnet ditt får, skal ikke avhenge av hvilken barnehage barnet ditt går i. Med regelendringer styrker vi det pedagogiske arbeidet, og vi jevner ut kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, sier Røe Isaksen. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å lage forslaget som nå er sendt på høring

Høringsfristen er 15. mars 2017.

Til toppen