Bent Høie legger frem handlingsplan for allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger frem handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Den norske legeforeningen, KS og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er tilstede og kommenterer.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Tid: Mandag 11. mai kl. 14.00

Ta med gyldig pressekort og ID.  

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Nett-tv Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Se sendingen her

Se sendingen her

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern

Kontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey B. Tenden, 900 91 062