Bevaringssoner i Tvedestrand forlenges midlertidig

Nærings- og fiskeridepartementet forlenger forskriften om bevaringssoner i Tvedestrands sjøområder med ytterligere en måned, til 28. februar 2018.

Det har siden juni 2012 vært fem bevaringssoner i sjøområdene til Tvedestrand kommune, med ulike restriksjoner på fiske. Bevaringssonene skal beskytte hummer, torsk og flatøsters, og er gjenstand for forskning og undervsisning ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder. 

Tvedestrand kommune har bedt om at forskriften om bevaringssoner forlenges til 20. juni 2027. Fiskeridirektoratet har hatt forslaget på høring og har oversendt sin anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet. Det er behov for mer tid for å behandle saken og derfor har departementet valgt å forlenge den eksisterende forskriften med ytterligere en måned.  

Til toppen