Billettprisene på kollektivtransport øker ikke selv om moms på persontransporttjenester går opp

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Billettprisene på kollektivtransport blir hovedsakelig uendret, selv om lav mva-sats øker fra 8 til 10 prosent. Økte kostnader for kollektivselskapene vil bli kompensert for gjennom økte bevilgninger over offentlige budsjett, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kompensasjonsordninger for transporttjenester

Etter statsbudsjettet 2016 ble fremlagt har flere spekulert i om det blir dyrere billettpriser for kollektivtransport og flyreiser til distriktene. Dette påpeker Solvik-Olsen er feil.

- Det er i Samferdselsdepartementets budsjett for 2016 lagt inn kompensasjoner på alle områder der Samferdselsdepartementet har inngått en avtale om kjøp av transporttjenester, som for eksempel ved kjøp av regionale flyrutetjenester og kjøp av persontransporttjenester med tog. Samtidig øker vi bevilgningene til kollektivsatsing og opprettholder et rekordhøyt nivå på jernbanetilbudet.

Noen virksomheter kompenseres ikke

Kommersiell virksomhet, som for eksempel Flytoget, drosjer og ekspressbusser, vil gjennom statsbudsjettet for 2016 ikke få kompensasjon for momsøkningen.  

- Endringene i momssatser kommer som følge av forslag til skattereform, og har til formål å forenkle og effektivisere skattesystemet vårt. I sum gis det betydelige skattelettelser, selv om det altså gir noen enkelte utslag hvor det blir små økninger, sier Solvik-Olsen.