Colombia vil halvere avskogingen gjennom samarbeid med Norge, Tyskland og Storbritannia

I en ny regnskogsavtale med Norge, Tyskland og Storbritannia setter Colombia seg mål om å halvere avskogingen nasjonalt innen 2025. De trapper opp innsats for skogbevaring og mot ulovlig avskoging, særlig i sin del av Amazonas. Norge, Tyskland og Storbritannia lover å støtte opp om Colombias ambisiøse mål med opptil 3,3 milliarder kroner.

Colombia kunne i dag i Madrid, der FNs klimaforhandlinger pågår,  vise til fortsatt redusert avskoging. Etter 10 prosent reduksjon i 2018, estimerer de at 2019 vil kunne ende med en ytterligere betydelig reduksjon.

-Vi når ikke klimamålene i Parisavtalen uten å stanse tropisk avskoging. I en tid hvor regnskogene i Amazonas er under økt press, er Colombias tiltak helt avgjørende og av global betydning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Meeting in Madrid
Colombia, Germany, UK and Norway announce increased efforts to protect forests in Colombia at COP25 in Madrid. Foto: Jo Randen/KLD

Felleserklæringen om styrket skogsamarbeid ble signert av Elvestuen og hans kolleger fra Colombia, Tyskland og Storbritannia i dag.   Den innebærer at skogsamarbeidet som ble inngått under Paris-konferansen i 2015 nå er forlenget til 2025. Prinsippene for norske bidrag i den forlengede avtalen ble annonsert allerede i fjor i forbindelse med statsminister Erna Solbergs reise til Colombia.

Les felleserklæringen på engelsk her.

Les felleserklæringen på spansk her.

Kan vinne kampen mot avskoging

Colombias skoger dekker et område på oppimot 600.000 kvadratkilometer. Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av Fastlands-Norge. Amazonas-bassenget utgjør omkring tre fjerdedeler av skogen. Colombias skoger er blant de mest artsrike i verden.  Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.

-Takket være denne alliansen kan Colombia vinne kampen mot avskoging, og et nasjonalt råd for å bekjempe avskoging og annen beslektet miljøkriminalitet har blitt etablert, sier Ricardo Lozano Picón, Colombias minister for miljø og bærekraftig utvikling.

Ifølge felleserklæringen som ble undertegnet i dag, vil Colombia forsterke sitt mål for avskoging og forsøke å halvere den nasjonalt innen 2025. Colombias nye mål kommer på et kritisk tidspunkt for Colombias skoger. Etter flere år med reduksjon i avskogingen, gikk denne dramatisk opp i 2016, særlig i Amazonasregionen. Dette knyttes blant annet til maktvakuumet som oppstod i mange skogsområder etter at FARC-geriljaen la ned våpnene. Nye, kriminelle aktører har kommet til, og store områder har blitt ryddet for blant annet kvegdrift og koka.

 

Internasjonalt lederskap

Denne trenden kan nå være i ferd med å snu. I 2018 gikk avskogingen ned med 10 prosent  sammenliknet med 2017.  I følge colombianske myndigheter er avskogingen ytterligere på vei ned i 2019.

- Colombia viser internasjonalt lederskap på regnskogbevaring. De har satt i verk kraftige tiltak for å stanse ulovlig avskoging i kjølvannet av fredsavtalen og har klart å snu trenden med økt avskoging raskere enn vi forventet. Målene de setter seg i dag, er av global betydning, sier Elvestuen.

 

Betaling for reduserte utslipp

Norges bidrag under intensjonsavtalen bygger på forlengelsen av klima- og skogssamarbeidet med Colombia som ble lansert under statsminister Solberg sitt besøk til Colombia i 2018.  Norge lover støtte til Colombia på opptil 400 millioner kroner årlig som betaling for reduserte klimautslipp frem til 2025 dersom Colombia lykkes med å redusere avskogingen. Colombias utslippsreduksjoner vil bli verifisert av en uavhengig tredjepart i henhold til en ny standard som sikrer høy miljømessige og sosiale integritet. Norge vil betale 10 dollar per tonn CO2. I tillegg vil Norge bidra med opp til 470 millioner som betaling for oppnådde reformer og tiltak som står i erklæringen fram til 2022.

 

Verdenssamfunnet må støtte skogland

Tysklands miljøminister Svenja Schulze hilser Colombias mål om å beskytte den tropiske skogen velkommen.

-Vi står samlet for å stanse det økende presset mot skoger og for å demonstrere at våre land vil kjempe for ambisiøse klimatiltak, sier den tyske ministeren.

Siden president Duque kom til makten i fjor, har han satt i gang en storstilt innsats for å få bukt med den økte avskogingen og gjort kampen mot avskoging til en nasjonal prioritet. Forsvar, politi og miljømyndigheter er satt inn i arbeidet. Med dagens erklæring vil colombianske myndigheter øke støtten til skogbevaring og samtidig styrke insentiver for småbønder til å produsere bærekraftig. Programmer for skogbevaring skal settes opp for urfolksgrupper og  afrocolombianske befolkningen. Storskala restaurering av skog på opptil 2000 kvadratkilometer skal settes i gang i randsonen til Amazonas. 

 

 -Denne avtalen viser at det internasjonale samfunnet kan hjelpe ambisiøse land til å heve klimamålene sine. Verdenssamfunnet bør nå trappe opp innsatsen mot avskoging for å støtte tropiske skogland for å redusere klimautslippene, sier Ola Elvestuen.

 

  • Colombias del av Amazonas strekker seg over et område som er større enn Tyskland.
  • Ifølge konvensjonen for biologisk mangfold finnes rundt 10 % av verdensarter i Colombia. Dette er enestående, med tanke på at landet er rangert som nummer 26 i verden målt i areal. Colombia er også det landet i verden der man finner flest fuglearter og flest orkidéarter. 
  • Eksempler på sjeldne eller truede arter som finnes i Colombias regnskog er Jaguar (Panthera onca), kjempemaursluker (Myrmecophaga tridactyla) og amazonastapir (Tapirus terrestris). Colombia er det landet i verden med flest endemiske arter. Eksempler inkluderer hvitfotet tamarin-ape (Saguinus leucopus), colombiansk ull-ape (Lagothrix lugens), og 73
  • Regnskogen i Amazons lager anslagsvis 50-80 % av sitt eget regnvær gjennom transpirasjon (fordamping av vann fra blader på trær og planter).
  • I Colombia bor 102 ulike urfolksgrupper, som har kollektive landrettigheter til 710 urfolksterritorier. Over halvparten av Colombias skoger befinner seg i urfolks og afro-colombianske territorier.
  • Hovedårsaker til avskogingen i Colombia er konvertering av skog til kvegdrift, landbruk og kokaproduksjon, landspekulering samt ulovlig småskala gruvedrift, ulovlig hogst og skogbranner.