Deler erfaringer om områdesatsinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til erfaringskonferanse om områderettet innsats i levekårsutsatte områder.

Staten støtter opp under en rekke områdesatsinger i flere kommuner med levekårsutfordringer. Over mange år er det utviklet nye samarbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak. Formålet med konferansen er å dele erfaringer fra de ulike statlige områdesatsingene med kommuner over hele landet. Det vil også bli presentasjoner fra ulike forskningsmiljøer og internasjonale erfaringer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer  politikere og fagpersoner i større og mellomstore byer og samarbeidsparter til å delta på erfaringskonferansen.

Konferansen holdes på Radisson Blue Hotell Alna i Oslo 2. og 3. mars 2017. Påmeldingsfristen er 8. februar 2017.

Til toppen