Ekspertgruppe skal se på barnehagelærerens rolle

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på barnehagelærerens rolle i barnehagen. – Et godt kunnskapsgrunnlag om profesjonen vil bli viktig for det videre arbeidet med å løfte barnehagelæreren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nylig la regjeringen frem ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagen som pedagogisk institusjon. Regjeringen har også foreslått å skjerpe pedagognormen slik at kravet om andelen barnehagelærere i barnehagen øker fra 33 til 43 prosent.

Videreutvikler viktig nøkkelrolle

− Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. En god barnehagelærer vet hva som skal til for at barn trives og utvikler seg. De veileder og sørger for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles. Det har hittil vært lite offentlig oppmerksomhet om deres rolle. Det endrer vi på nå, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen skal lede ekspertgruppen. Resten av gruppens sammensetning blir klar i august. 

Rapport til Kunnskapsdepartementet blir levert 1. desember 2018.

Mandat ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.pdf

Til toppen