Elevenes personvern ivaretas

Det er ikke innført nye krav om dokumentasjon i forbindelse med innføring av nytt fraværsreglement.

Fraværsgrensen for elever i videregående skole skal ikke gå ut over elever som er syke, og derfor er det unntak for de som har dokumentert fravær, fra for eksempel en lege eller psykolog. Krav om legeerklæring eller lignende for å dokumentere fravær som skyldes helsegrunner er imidlertid ikke noe nytt, men ble innført i 2010. 

– Det er altså ikke noe nytt fra i høst. Det er ingen vesentlig endring i hvilken informasjon skolene får. Allerede i dag håndterer skolene personopplysninger om elevene, for eksempel om de skal ha spesialundervisning eller er borte på grunn av sykdom, sier statssekretær Magnus Thue

Regelverket stiller ikke krav om at legeerklæringen inneholder en diagnose. Det er tilstrekkelig at dokumentasjonen oppgir at vedkommende måtte være borte fra skolen, ikke hvorfor. 

Uansett hva slags personinformasjon eleven legger frem, skal skolen håndtere opplysningene på en ordentlig måte, i tråd med reglene for personvern. 

– Vi tar for gitt at skolene håndterer dette på en ordentlig måte. Vi forutsetter at både fylkene, som skoleeiere, og skolene selv, tar dette meget alvorlig, for de sitter allerede i dag på personsensitive opplysninger. Men det er viktig å få fram at regelverket ikke krever at det stilles en diagnose i fraværsmeldingen, sier Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen var på høring i 2015. Datatilsynet hadde ingen merknader i sitt høringssvar, hverken om elevenes personvern eller andre forhold.  

Til toppen