ESA avslutter sak mot Norge på lotterifeltet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har i dag fattet vedtak om å avslutte saken mot Norge på lotterifeltet. ESA åpnet sak mot Norge i januar 2014 basert på en klage fra en privat lotteriaktør som mente at de norske reglene for å gi tillatelse til private lotterier var uklare.

ESA sendte i januar 2014 et åpningsbrev til Kulturdepartementet hvor det ble påpekt at det norske lotteriregelverket ikke var i tråd med EØS-avtalen. Kulturdepartementet fastsatte i februar 2015 enkelte endringer i lotteriforskriften. Saken er nå lukket og ESA har konkludert med at det norske regelverket følger EØS-avtalens krav.

- Jeg er svært tilfreds med at ESA nå har avsluttet saken mot Norge på lotterifeltet. Saken oppstod som en følge av et uforutsigbart regelverk og inkonsistent praksis på lotterifeltet under forrige regjering. Regjeringen har hele tiden hatt som mål å rydde opp i regelverket og å sikre at enerettsmodellen kan videreføres, sier kulturminister Thorhild Widvey. - Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med ESA i denne saken, og endringene vi har gjort i lotteriregelverket har ført til at saken kan lukkes fra ESAs side, sier Widvey.

- EFTAs overvåkningsorgan har nå avsluttet saken som startet med en klage fra Postkodelotteriet. Et helt sentralt tema i saken har vært at alle private aktører på lotterimarkedet må likebehandles, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Det betyr at vi ikke kan særbehandle Pantelotteriet – som ble nevnt med navn i åpningsbrevet, Extra eller andre private lotterier. Det er hovedgrunnen til at vi nå har gjennomført en opprydning i regelverket for private lotterier. Det er også bakgrunnen for at vi nå har fremmet et lovforslag til Stortinget om å føre Extra inn i den ordinære tippenøkkelen. Vi kan ikke blande kortene slik den forrige regjeringen gjorde – og få en ny klagesak i fanget med en gang, sier kulturminister Widvey.

I tråd med det nye lotteriregelverket har Lotteritilsynet lyst ut fem nye tillatelser til ikke-vanedannende lotterier med årlig omsetning under 300 millioner kroner. Søknadsfristen gikk ut 1. september og Lotteritilsynet er nå i gang med behandling av søknadene. Dersom flere enn fem søkere oppfyller forskriftens krav, vil de fem tilgjengelige lotteritillatelsene tildeles ved loddtrekning.