Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten

Regjeringen vil at fagskoleutdanningene skal bli mer attraktive, få flere studenter og større fagmiljøer. Regjeringen tildeler derfor 22 millioner kroner til nye studieplasser ved fagskolene i 2018. – Norge trenger flere dyktige fagarbeidere med den kompetansen næringslivet etterspør. Derfor styrker vi fagskolene med 638 nye studieplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

De nye studieplassene skal trappes opp over to år, og fra og med 2020 legges det til rette for totalt 1 276 studieplasser på fagskolene. Det er i dag om lag 15 000 fagskolestudenter i Norge, og satsingen utgjør dermed en betydelig utvidelse av tilbudet på fagskolene.

 Økt studietilbud innen helsefag og tekniske fag

 De nye studieplassene skal særlig øke tilbudet innenfor helsefagene og de tekniske fagene. Tilskuddet til 638 nye studieplasser er varige midler, som blir liggende i tilskuddsrammen til hver enkelt fylkeskommune fremover.

 Fagskoleutdanningene er utviklet i nært samarbeid med næringslivet, og er derfor svært yrkesrettede. Dette gir studentene verdifull og praktisk kunnskap de raskt kan ta i bruk i arbeidslivet. Fagskolene tilbyr både grunnutdanning, videreutdanning og påfyll for voksne som ønsker å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. Jeg håper mange søker på de nye plassene! oppfordrer Jan Tore Sanner. 

 Fagskolene får også utviklingsmidler

Kunnskapsdepartementet gir også 35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene i 2018. Både private og offentlige fagskoler kan søke om disse midlene, og søknadsfristen er 18. mai.

 Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Det skal deles ut midler til prosjekter som bidrar til:

•         Kompetanseheving av ansatte

•         Samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

•         Bruk av teknologi for læring

 I tillegg kan midlene tildeles engangsinvesteringer i utstyr som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene. 

 Slik blir de nye studieplassene til fagskolene fordelt mellom fylkeskommunene:

Fylke

Antall nye studieplasser

Midler til studieplasser i 2018

Akershus

39

1 345 500

Aust-Agder

28

966 000

Buskerud

57

1 966 500

Hordaland

41

1 414 500

Møre og Romsdal

13

448 500

Nordland

19

655 500

Oppland

23

793 500

Oslo

150

5 175 000

Rogaland

64

2 208 000

Sogn og Fjordane

11

379 500

Telemark

64

2 208 000

Trøndelag

32

1 104 000

Vest-Agder

34

1 173 000

Vestfold

36

1 242 000

Østfold

27

931 500

Sum

638

22 011 000

 Fakta om fagskoler

  • Fagskoler tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger fra et halvt til to år. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.
  • Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningene er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens studenten er i jobb.
  • Det finnes både offentlige og private fagskoler. Det tilbys blant annet utdanninger innenfor tekniske fag, helsefag, økonomiske og administrative fag og kreative fag.

 Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som fører tilsyn med og godkjenner fagskoletilbud. Se oversikt over godkjente fagskoletilbud hos NOKUT

Til toppen