Finansminister Siv Jensen: Tolletaten skal bistå politiet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Når Norge nå innfører forsterket grensekontroll vil Tolletaten bistå politiet ved fergeankomster og på landveisgrensen. Jeg er glad for at Tolletaten på kort varsel har mobilisert for å sikre en effektiv personkontroll, sier finansminister Siv Jensen.

Midlertidig grensekontroll på fergerutene mellom Norge og det europeiske kontinent samt ytterligere skjerping av kontrollen i grensenære områder kommer som en følge av at Sverige tirsdag varslet en rekke tiltak for å redusere tilstrømmingen av asylsøkere og migranter til Sverige. Det kan bety økt tilstrømming til Norge.

- Det store antallet asylsøkere og migranter stiller oss overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at vi samarbeider på tvers av etatene slik at vi kan få bedre kontroll. Tolletaten samarbeider allerede godt med politiet på Storskog. Tolletaten vil fra torsdag kl 8.00 nå bistå politiet med personkontroll i tillegg til å utføre ordinær tollkontroll. Tollregionene er nå varslet, og tolldirektøren har forsikret meg om at Tolletaten er klar til å iverksette tiltakene når de trer i kraft, sier finansminister Siv Jensen.