Flere brukere i Møre og Romsdal får utvidet TT-ordning

- Regjeringen ønsker et godt og enkelt tilgjengelig kollektivtilbud for alle. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er gledelig at vi nå kan tildele Møre og Romsdal fylkeskommune drøyt 5 millioner kroner slik at flere brukere får benytte den utvidede TT-ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pengene skal sørge for at opp mot 500 brukere får mulighet til å bruke den utvidede TT-ordningen. Dette er over dobbelt så mange som i dag: 235 brukere. Fylkeskommunen tildeles 5 130 831 kroner for 2. halvår i 2020. Det er fylket selv som har søkt om disse pengene.

- Alle fylkene skal med

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

- Nå er totalt ni fylker med i den utvidede TT-ordningen. Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordningen. På den måten sikrer vi at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang på transporttjenester, sier samferdselsministeren.