Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om minnested ved Utøyakaia

– Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve 22. juli 2011. Jeg er opptatt av at vi får på plass et minnested alle kan samles om, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Torsdag mottok han forslag fra Den nasjonale støttegruppen etter 22-juli hendelsene og AUF om mulig lokalisering av minnested på landsiden ved Utøyakaia i Hole kommune.

Støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslår at det nasjonale minnestedet i Hole kommune legges til området rundt Utøyakaia.
– Et veldig interessant forslag. Jeg vil nå se nærmere på dette og involvere naboer, Hole kommune og lokale interesser raskt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Terroren 22. juli 2011 var en tragedie for alle berørte, og rammet oss som samfunn og nasjon. Vi skal aldri glemme angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Det har hele tiden vært regjeringens mål å få på plass et nasjonalt minnested i Hole kommune, og jeg er glad for initiativet fra støttegruppen og AUF, sier Sanner.

Regjeringen Stoltenberg besluttet i juni 2012 at det etter 22. juli-angrepene skulle etableres tre minnesteder; ett midlertidig og ett permanent i regjeringskvartalet, og ett i Hole kommune. I mars 2013 besluttet regjeringen Stoltenberg videre at det nasjonale minnestedet i Hole kommune skulle ligge på Sørbråten.  Sørbråten ble valgt etter vurdering av flere alternativer.

I februar 2014 ble den svenske kunstneren Jonas Dahlberg kåret til vinner av konkurransen om å utforme de tre minnestedene. En del av naboene på Sørbråten ønsker ikke minnested i sitt nærmiljø, og de har også gitt uttrykk for å ikke ha blitt hørt i prosessen. Regjeringen har flere ganger valgt å utsette etableringen av minnestedet på Sørbråten for å ha mulighet for dialog med berørte, uten at det har gitt noen løsning.

– Jeg ønsker en grundig vurdering av forslaget fra støttegruppen og AUF, og vil nå sette i gang en prosess for å se nærmere på dette. Jeg vil derfor ta initiativ til et møte med Hole kommune, velforeningen og de berørte naboene her i området for å få deres synspunkter på dette alternative lokaliseringsstedet i Hole kommune, sier Sanner. 

– Det er mange sterke følelser knyttet til Utøyakaia. Der gikk ungdommene om bord i båten til Utøya. Der fulgte terroristen etter. Og der kjempet redningsfolk, naboer, campingturister og ungdommene selv for livet. Utøyakaia binder terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 sammen. Det er en god grunn til å se nærmere på muligheten for å etablere et minnested akkurat her, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen