Norge skal ha en andel av nye tank- og transportfly:

Første tankfly levert

– Dette er en suksesshistorie i internasjonalt forsvarssamarbeid. Mottaket av det første flyet markerer en viktig milepæl på veien frem mot å løse oppdrag med tankflyene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Tankfly er en sentral ressurs innen luftoperasjoner for å sikre tilgang på drivstoff i lufta slik at våre kampfly kan fly lengre i et operasjonsområde. Transportflyet kan også bidra med strategisk transport (personell og last) og medisinsk evakueringskapasitet. Nå er det første tankflyet Norge sammen med flere land har kjøpt levert til hovedbasen i Eindhoven, Nederland.

Seks nasjoner – to operasjonsbaser - ett oppdrag

NATOs innkjøpsorganisasjon (NSPA) koordinerer anskaffelsen av en multinasjonal tank- og transportflyflåte på totalt åtte fly av typen A330 fra Airbus. Forsvarsmateriell håndterer den norske delen av anskaffelsen. Luftforsvaret vil bruke flytimene som Norge kjøper inn blant annet til F-35 lufttanking. Landene som samarbeider om dette er Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Tsjekkia og Norge. Ved at flere land går sammen om anskaffelse og drift, kan små land også få tilgang på kapasiteten som det ville være svært krevende for Norge å anskaffe og drifte på egen hånd. 

Milepæl: 30. juni ble det første flyet levert til hovedbasen i Eindhoven

Mens det første flyet (MMF1) ble levert 30. juni vil fly nummer to (MMF2) bli levert i slutten av juli til hovedbasen i Eindhoven i Nederland. Det tredje og fjerde flyet er under tilpasning hos Airbus i Getafe i Madrid, mens det femte ble fløyet fra Toulouse til Getafe i midten av mai. Leveransen av totalt åtte MRTT-fly (multi-rolle tank- og transport) skal være ferdigstilt i 2024.

Det første av flere tankfly ble levert 30. juni i år, her fra hovedbasen i Eindhoven i Nederland.
Det første av flere tankfly ble levert 30. juni i år, her fra hovedbasen i Eindhoven i Nederland. Foto: NATO

Det vil etableres en fremskutt operativ base i Köln i Tyskland. Når de to første flyene leveres i løpet av sommeren 2020, vil hovedfokus ut året være å fullføre trening av mannskap for å gjøre enheten operativ. Mot slutten av året, er målsetningen at flyene kan deployere på operasjoner som støtte til nasjonale oppdrag eller som del av NATO, EU eller multinasjonale forpliktelser.

Forsvaret vil ha personell stasjonert i Eindhoven for å delta i den flernasjonale enheten.

Norske F-35 vil benytte tankflyene i fremtiden

– Tankflysamarbeidet er spesielt viktig for F-35 som en strategisk viktig kapasitet for Forsvaret. Luftforsvaret vil i løpet av 2025 bli fullt operative med F-35 og vil gjennomføre flere oppdrag i både inn- og utland. Luft-til-luft tanking vil øke rekkevidden til F-35, sier Sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland.

Fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet  i NATO. For å kunne møte de operative utfordringene i fremtiden og ivareta en effektiv utnyttelse av vårt kampflyvåpen, er det nødvendig å ha lufttankingskapasitet. I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

Multirolle betyr lufttanking, transport og evakueringsmulighet

Lufttanking er avgjørende for å supportere luftoppdrag over store avstander, og A330 MRTT muliggjør tanking under flyvning, noe som øker oppdragets varighet betydelig. Tankflyene kan benyttes på alle typer fly som er en del av MMF-nasjonenes luftvåpen, og de fleste andre flytyper som benyttes innen NATO. Flyene kan også brukes til transport av opptil 267 personer og 45 tonn med last samtidig. I tillegg kan flyene konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.

– NATOs innkjøpsorganisasjon NSPA har på vegne av nasjonene ledet dette programmet på en svært profesjonell måte. Det har resultert i en forsvarsanskaffelse som er under budsjett, levert til rett tid og som tilfredsstiller kravene til ytelse, sier sjef Forsvarsmateriell Luftkapasiteter, brigader Diederik Kolff.