Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsdepartementet søker assisterende departementsråd

Stillingen som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet er ledig fra 1. oktober 2017. Vennligst register søknad og CV senest innen 18. august 2017 på www.iscogroup.no.

Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og overordnet styring og kontroll av virksomheten til underliggende etater. Som en del av den utøvende statsmakten fører FD tilsyn med underliggende etaters virksomhet. Departementet har til sammen ca. 340 tilsatte og er lokalisert på Akershus festning.

ASSISTERENDE DEPARTEMENTSRÅD
Stillingen som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet er ledig fra 1. oktober 2017.

Forsvarsdepartementet er faglig sekretariat for politisk ledelse.  Departementsråden er den øverste administrative leder. Assisterende departementsråd skal utfylle og avlaste departementsråden i den daglige ledelsen av departementet og vil være hans faste stedfortreder.  Oppgaver og ansvar avtales nærmere etter tiltredelse.

Forsvarssektoren står overfor pågående reform- og moderniseringsprosesser. Vi ønsker en strategisk og resultatorientert leder som vil være med på å utvikle forsvarssektoren videre gjennom fornyelse og omstilling.

Ved valg av assisterende departementsråd vil det legges vekt på:

  • Høyere utdanning på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
  • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
  • Erfaring fra planlegging, overordnet styring og ledelse av større reformer og endringsarbeid i offentlig sektor
  • Gjennomføringsevne og evne til samarbeid og relasjonsbygging
  • Solid erfaring fra offentlig forvaltning og god forståelse for departementets rolle som regjeringskontor
  • Kjennskap til forsvarssektoren og de utfordringer sektoren står overfor og interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • Bred samfunnsforståelse
  • Evne til å motivere og lede medarbeidere med høy faglig kompetanse
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå (CTS).

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Departementet har som målsetting å oppnå balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke.

Interesserte kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 930 09 523. Departementsråd Arne Røksund i FD kan også kontaktes på tlf. 23 09 60 03.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Vennligst register søknad og CV senest innen 18. august 2017 på www.iscogroup.no.

Til toppen